Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły kampanię crowdfundingową zbierającą fundusze na budowę domu! 
Oto lista osób i instytucji, które stały się współtwórcami projektu.